Ringsted

BGK Ringsted Afdeling er lukket pr. 1. juli 2018.

 

BGK Ringsted-afdelingen har sit eget værksted på Ringsted Musik- og Kulturskole, Regimentet 3 i Ringsted, cirka 20 minutters gang fra Ringsted Station. Her foregår den ugentlige undervisning mandage og onsdage kl. 16.30 - 19.30. 

 

I værkstedet arbejder vi med maleri, tegning, croquis, foto, grafik, skulptur,

computer, video, performance, præsentation, gennemgange af elevers

arbejder, m.v. Ved pladskrævende opgaver kan vi få stillet musik- og kulturskolens projektrum til rådighed. Det er muligt for eleverne at bruge faciliteterne som atelier udover den fastlagte undervisningstid. Eleverne kan få deres egen nøgle til værkstedet mod betaling af et depositum.


I lighed med de to andre afdelinger danner Ringsted-afdelingen rammen om en række weekendcamps, hvor vi samles fra alle tre afdelinger og afholder workshops med gæstelærere om specifikke emner.

.